Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti REPRESS, spol. s r.o., IČ: 46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • okres
  • email

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na repress@repress.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti  společnosti REPRESS, spol. s r.o., IČ: 46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.

 4. Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 5. Případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 6. Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Podrobně zpracované informace k ochraně Vašich osobních údajů naleznete zde.